Ngày đăng tin: 11/05/2018

Tân Tỳ-kheo, Tân Tỳ-kheo-ni học tổng quan Giới luật

Sáng nay, 11-5, trong khuôn khổ Đại giới đàn Trí Tịnh diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự, HT.Thích Trí Quảng, Hòa thượng Đường đầu đắc giới, đã có buổi chia sẻ với 332 Tân Tỳ-kheo và Tân Tỳ-kheo-ni tại hội trường.

Sau khi thọ giới, Ban Tổ chức đã dành thời gian sách tấn, hướng dẫn về cơ bản về Giới luật

Hòa thượng đã nhắc lại đời sống giản dị và cao đẹp của Đức Phật và Thánh chúng; hành trạng của chư Tổ sư và cố Đại lão HT.Thích Trí Tịnh. Đồng thời Hòa thượng cũng chia sẻ kinh nghiệm từ những học hỏi, chỉ dạy của chư tôn đức tiền bối, thiện tri thức trên con đường tu tập riêng của mình; sự vận dụng giáo pháp để có thể phụng sự cho Giáo hội và quần sanh.

Với kinh nghiệm riêng của mình, ngài nhắn nhủ các vị Tân Tỳ-kheo, Tân Tỳ-kheo-ni phải tu tập Giới - Định - Tuệ và những điều cốt lõi của một người xuất gia. Hòa thượng đã ân cần khuyến tấn các vị vừa thọ giới hãy cố gắng tu tập để không uổng chí xuất gia; có như vậy mới trở thành người hữu ích cho đạo, cho đời; mới xứng đáng thừa kế gia tài mà chư vị tiền bối đã để lại.

HT.Thích Minh Thông, đương vi Luật sư của Đại giới đàn Trí Tịnh cũng có buổi dạy khái quát về Giới luật cho các Tân Tỳ-kheo, Tân Tỳ-kheo-ni. "Ngũ hạ dĩ tiền chuyên tinh giới luật" - năm năm đầu tiên sau khi thọ giới phải siêng năng học hỏi và nghiên cứu giới luật, đó là thông điệp mà Hòa thượng muốn các vị vừa thọ giới thực hiện.

Hòa thượng cũng giảng dạy đôi nét về các học giới trọng, học giới khinh của giới bổn Thanh văn hai bộ chúng Tăng và Ni; cùng học giới của Bồ-tát.

Một số hình ảnh từ buổi chia sẻ được PV Giác Ngộ online ghi lại:

HT.Thích Trí Quảng chia sẻ kinh nghiệm tu tập và sách tấn các vị vừa thọ giới siêng năng học Kinh, Luật, Luận

HT.Thích Minh Thông khái quát học giới của người xuất gia

Giới sư và Giới tử chụp ảnh lưu niệm

Nguồn: Giác Ngộ Online

Bình luận